Què fem

L'objectiu principal de la Riborquestra és oferir nous recursos per abordar les realitats de l'entorn d’infants i joves del districte de Ciutat Vella per mitjà de la capacitació artística i l'empoderament personal a fi i efecte de generar una societat més activa, crítica i creativa que contribueixi en el desenvolupament i projecció del territori.

​Tenint aquesta premissa a l'horitzó, la Riborquestra participa regularment en programes organitzats per altres institucions o bé genera les seves pròpies iniciatives que inclouen agents i entitats diverses que enriqueixen la mirada de la pròpia Riborquestra. És un desig de la Riborquestra crear un espai de reflexió i de treball conjunt que enforteixi la cohesió del grup i fomenti l'intercanvi d'experiències.

Funcionament  i Activitats

El model de la Riborquestra s'inspira en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Veneçuela, el qual ha estat mereixedor d'importants reconeixements internacionals per la seva funció social en el rescat dels sectors de la població més vulnerables a causa de la pobresa i per la seva indiscutible excel·lència artística. Sota aquest paradigma s'han replicat múltiples experiències arreu i també a casa nostra com Voces y música para la integración, Xamfrà, 4Cordes, Basket Beat, Escola de Música - Centre de les Arts de L'Hospitalet, Orquestra integrada, Integrasons, Escola Municipal de Música d'Igualada, entre d'altres. Totes elles experiències referents en la vertebració de l'educació i la creació musical com a eines per a la transformació social. 

 

En aquest context s'emmarca la Riborquestra que parteix de l'aprenentatge significatiu, funcional i cooperatiu. L'activitat central es realitza els divendres de les 17:30 a les 19:15 a diferents espais del barri (Escola Cervantes, Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona, Casal Pou de la Figuera i Casal de Joves Palau Alòs) en el que es realitzen les classes d'instrument en grups reduïts (entre 8 i 15 persones) i l'assaig d'orquestra on convergeixen els instruments de corda fregada (violins, violes i violoncels), els de vent fusta (flautes i clarinets), el cor d'adults. Des d'una metodologia participativa i creativa es treballen diferents aspectes tècnics-musicals i de creixement personal.

PARTICIPA!