top of page

Què fem

L'objectiu principal de la Riborquestra és oferir nous recursos per abordar les realitats de l'entorn d’infants i joves del districte de Ciutat Vella per mitjà de la capacitació artística i l'empoderament personal a fi i efecte de generar una societat més activa, crítica i creativa que contribueixi en el desenvolupament i projecció del territori.

​Tenint aquesta premissa a l'horitzó, la Riborquestra participa regularment en programes organitzats per altres institucions o bé genera les seves pròpies iniciatives que inclouen agents i entitats diverses que enriqueixen la mirada de la pròpia Riborquestra. És un desig de la Riborquestra crear un espai de reflexió i de treball conjunt que enforteixi la cohesió del grup i fomenti l'intercanvi d'experiències.

Què oferim?

Des de l'educació musical, potenciem el treball d’habilitats socials, comunicatives i relacionals en favor de les persones i l'entorn que habiten perseguint convertir-lo en un indret més humà i creatiu.

Actualment, comptem amb gairebé 100 persones de totes les edats, repartides entre els instruments de corda fregada, vent i cor, que regularment realitzen activitats de formació artística, educació emocional i difusió cultural en l'àmbit comunitari.

Martí_Milla_DSCF1569.jpg

La Riborquestra és un projecte d’orquestres comunitàries i intergeneracionals amb el propòsit de fomentar la interculturalitat, la solidaritat i la transformació social a través de l’educació, la cultura i, la pràctica instrumental en grup. 

Treballem amb grups per nivellls, independentment de l'edat dels membres: inicial, intermedi i avançat.

Martí_Milla_DSCF1111.jpg

Conjunt Riborensemble

El Riborensemble va dirigit a les persones que ja tenen un nivell d’instrument i llenguatge musical més consolidat. Pretén oferir una continuïtat dins la Riborquestra i ser un referent en el qual emmirallar-se. El professorat també participa d’aquest espai, amb la finalitat de poder realitzar actuacions de caire semi-professional.

DSCF4017.jpg

Coral

El cor va dirigit a tothom qui vulgui gaudir del cant en comunitat, independentment del seu bagatge o nivell musical. Actualment es tracta d’un grup reduït que desenvolupa la majoria de l’activitat conjuntament amb l’orquestra.

Martí Milla_Youniti - 113910.jpg

Llenguatge musical

Com que entenem que és un complement fonamental per avançar en la pràctica instrumental, des d'enguany oferim classes de llenguatge musical, també en grups reduïts (entre 6 i 12 persones) els divendres de 16:30 a 18:15.

DSCF4052.jpg

Instrument

Per complementar l'aprenentatge de la pràctica instrumental en el marc de l'orquestra, oferim classes d’instrument en grups reduïts (entre 6 i 12 persones) amb atenció més personalitzada. Les classes són de tres quarts d’hora de durada, divendres a la tarda, entre les 16:30 i les 18:15.

Funcionament  i Activitats

El model de la Riborquestra s'inspira en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Veneçuela, el qual ha estat mereixedor d'importants reconeixements internacionals per la seva funció social en el rescat dels sectors de la població més vulnerables a causa de la pobresa i per la seva indiscutible excel·lència artística. Sota aquest paradigma s'han replicat múltiples experiències arreu i també a casa nostra com Voces y música para la integración, Xamfrà, 4Cordes, Basket Beat, Escola de Música - Centre de les Arts de L'Hospitalet, Orquestra integrada, Integrasons, Escola Municipal de Música d'Igualada, entre d'altres. Totes elles experiències referents en la vertebració de l'educació i la creació musical com a eines per a la transformació social. 

 

En aquest context s'emmarca la Riborquestra que parteix de l'aprenentatge significatiu, funcional i cooperatiu. L'activitat central es realitza els divendres de les 17:30 a les 19:15 a diferents espais del barri (Escola Cervantes, Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona, Casal Pou de la Figuera i Casal de Joves Palau Alòs) en el que es realitzen les classes d'instrument en grups reduïts (entre 8 i 15 persones) i l'assaig d'orquestra on convergeixen els instruments de corda fregada (violins, violes i violoncels), els de vent fusta (flautes i clarinets), el cor d'adults. Des d'una metodologia participativa i creativa es treballen diferents aspectes tècnics-musicals i de creixement personal.

PARTICIPA!
bottom of page